U S Ł U G I

Klient pocztowy SOGo
3. iRedAdmin Lite - panel administracyjny serwera pocztowego
Funkcjonalności:
✓ dodanie/usunięcie konta e-mail, zmiana hasła
✓ kontrola limitów dyskowych (Quota)
✓ zarządzanie listą dystrybucyjną i zasadami dostępu
NOTICE Wsparcie w zakresie zarządzania i utrzymania serwera - Plocman, tel. +48 24 364 06 10. Zadania o mniejszym piorytecie można zgłaszać do systemu Help Desk Software Hesk
4. Netdata - monitoring wydajności systemu w czasie rzeczywistym
5. R A P O R T Y
NOTICE Raporty umożliwiają uzyskanie podstawowych informacji o aktualnej konfiguracji serwera pocztowego

Testy dla domeny gozdowo.eu i użytkownika
- https://aykevl.nl/apps/mta-sts/
- https://www.checktls.com/TestReceiver

SSL Checker dla adresu poczta.gozdowo.eu
- https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html
- https://www.ssllabs.com/ssltest/

Status
Aktywne: PTR, SPF, DKIM, OpenDMARC, MTA-STS, SMTP-TLSRPT, EAS (Exchange ActiveSync)
Nieaktywne: Autodiscover, TLSA